nav-left cat-right
cat-right

Tìm hiểu những chương trình đào tạo sáng giá của Đại học Houston-Clear Lake

Tìm hiểu những chương trình đào tạo sáng giá của Đại học Houston-Clear Lake

Hệ thống các trường của Đại học Houston bao gồm 10 tổ chức giáo dục thuộc biên chế của bang, được đặt hầu hết tại Houston. Trường được IIE bầu chọn nằm trong top 40 cơ sở giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ về tiêu chí tuyển sinh quốc tế

Đại học Houston

>> Vì sao California là tiểu bang được nhiều du học sinh Việt chọn lựa?

Tổng quan về trường Đại học Houston

 1. Ngành học chi tiết

Đại học Houston – Clear Lake hiện đang triển khai những chương trình Cử nhân với 44 lĩnh vực và 45 chương trình sau Đại học.

1.1 Khoa Kinh tế

Hệ Đại học

 • Kế toán B.S.
 • Quản lý môi trường B.S.
 • Tài chính B.S.
 • Kinh doanh tổng hợp
 • Quản trị Y tế B.S.
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe B.A.S.
 • Nghiên cứu pháp lý B.S.
 • Quản lý B.S.
 • Hệ thống thông tin quản lý B.S.
 • Tiếp thị B.S.
 • Kế toán chuyên nghiệp tích hợp B.S./M.S.

Hệ Cao học

 • Kế toán M.S.
 • Quản lý môi trường M.S.
 • Tài chính M.S.
 • Hệ thống thông tin quản lý M.S.
 • Quản trị Kinh doanh MBA (tất cả các nồng độ)
 • Quản trị kinh doanh MBA trực tuyến
 • Quản trị y tế MHA
 • Quản trị Y tế / Quản trị Kinh doanh MHA / MBA
 • Quản lý nguồn nhân lực M.A.

>> Lựa chọn lý tưởng cho bậc phổ thông tại Vancouver, Canada

 1.2 Khoa Sư Phạm

Hệ Đại học

·        Nghiên cưu – tư vấn B.S.

·        Chăm sóc và Giáo dục Mầm non B.S.

·        Nghiên cứu liên ngành B.A.S. với chuyên ngành Giáo dục mầm non

·        Nghiên cứu liên ngành B.S.

o   với Core Subjects EC-6 và Chứng nhận Bổ sung Song ngữ

o   với các môn học chính EC-6 và ESL

o   với Chứng nhận EC-6 của các môn học chính

o   với Chứng chỉ EC-6 (Đọc tập trung)

o   với các môn học chính EC-6 và chứng nhận EC-12 giáo dục đặc biệt

o   với chứng chỉ Core 4s

o   với chứng chỉ Core 4s

o   với chứng chỉ khoa học 4-8

o   với chứng chỉ 4-8

Hệ Cao học

·        Tư vấn M.S.

·        Chương trình giảng dạy và giảng dạy M.S.

·        Giáo dục mầm non M.S.

·        Quản lý giáo dục M.S.

·        Quản lý giáo dục M.S. Chứng chỉ bổ sung

·        Thiết kế Giảng dạy và Công nghệ M.S.

·        Nghiên cứu đa văn hóa trong giáo dục M.S.

·        Đọc M.S.

·        Thư viện trường học và Khoa học thông tin M.S.

·        Lãnh đạo giáo dục Ed.D.

·        Chương trình giảng dạy và Ed.D.

1.3  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hệ Đại học

·        Nhân chủng học B.S.

·        Nghệ thuật và Thiết kế B.F.A.

·        Khoa học hành vi B.S.

·        Truyền thông B.A.

·        Tội phạm học B.S.

·        Địa lý B.S.

·        Lịch sử B.A.

·        Nhân văn B.A.

·        Văn học B.A.

·        Tâm lý học B.S.

·        Lãnh đạo Dịch vụ Công B.S.

·        Cử nhân Khoa học Điều dưỡng B.S.N.

·        Công tác xã hội B.S.W.

·        Xã hội học B.S.

·        Kế hoạch chia sẻ COE

·        Nghệ thuật và Thiết kế B.F.A. với lớp EC-12 chứng nhận nghệ thuật

·        Địa lý B.S. với chứng chỉ xã hội học 7-12

·        Lịch sử B.A. lớp 7-12

·        Văn học B.A. lớp 4-8 Anh văn và chứng chỉ đọc

·        Văn học B.A. lớp 7-12 Văn bằng tiếng Anh và chứng chỉ đọc

·        Chứng nhận Giáo dục thể chất EC-12

  1.4  Khoa học và Kỹ thuật

Hệ Đại học

·        Sinh học B.A.

·        Sinh học B.S.

o   với chuyên ngành Cellular / Molecular / Biotechnology

o   với chuyên khoa lâm sàng thí nghiệm

o   với Sinh thái học / Vi sinh vật / Thủy sản / Chuyên ngành Hàng hải

o   với chuyên môn pháp y

o   với sinh lý / chuyên ngành trước sức khỏe

o   với chuyên môn thực vật

·        Hóa học B.A.

·        Hóa học B.S.

·        Kỹ thuật máy tính B.S.

·        Hệ thống thông tin máy tính B.S.

·        Khoa học Máy tính B.S.

·        Khoa học môi trường B.S.

o   với chuyên ngành Sinh học

o   với chuyên môn hóa học

o   với chuyên ngành Địa chất

o   với chuyên môn vệ sinh công nghiệp

o   với chuyên môn về an toàn

·        Công nghệ thông tin B.S.

·        Công nghệ thông tin B.A.S.

·        Khoa học toán học B.A.

·        Khoa học toán học B.S.

·        Kỹ sư cơ khí B.S.

·        Vật lý B.S.

·        Kế hoạch chia sẻ COE

·        Khoa học sinh học B.A. với lớp 7-12 chứng nhận

·        Khoa học toán học B.A. với Lớp 4-8 Chứng nhận

·        Khoa học toán học B.A. với lớp 7-12 Toán Chứng nhận

·        Khoa học toán học B.S. với lớp 7-12 Toán Chứng nhận

 1. Chi phí tham khảo

Cư trú với phụ huynh Cư trú ngoài khuôn viên Không cư trú với phụ huynh Không cư trú ngoài khuôn viên
Học phí USD 8,190 USD 8,190  USD 23,670 USD  23,670
Phương tiện học tập USD1,070 USD1,070 USD1,070 USD1,070
Phí sinh hoạt USD 4,870 USD 9,740 USD 4,870 USD 9,740
Đi lại USD 2,750 USD 2,750 USD 2,750 USD 2,750
Phụ phí USD 3,650 USD 3,650 USD 3,650 USD 3,650
 1. Tuyển sinh

Hoàn thành chương trình phổ thông với GPA trên 2.5

Điểm bài thi SAT 1050 hoặc ACT 23

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0